Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Kategorie map

Województwo łódzkie

Mapy przedstawiające ogół zjawisk przyrodniczo-gospodarczych oraz zagadnienia związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i jednostek podległych.

Grafika dla grupy map: Województwo łódzkie

Żywność wysokiej jakości

Mapy przedstawiające lokalne produkty żywnościowe wytwarzane w województwie łódzkim. Znajdziesz tu charakterystykę produktów tradycyjnych, miejsce ich produkcji oraz nabycia bezpośrednio u producenta, jak i na miejscowych targowiskach.

Grafika dla grupy map: Żywność wysokiej jakości

Rolnictwo

Mapy przedstawiające aspekty związane z działalnością rolniczą w województwie łódzkim. Znajdziesz tu informacje o strukturze agrarnej i pracach urządzeniowo-rolniczych, kompleksach przydatności rolniczej gleb oraz wodach powierzchniowych i urządzeniach hydrotechnicznych.

Grafika dla grupy map: Rolnictwo

Dla inwestora

Mapy przedstawiające aspekty związane z lokalizacją działalności usługowej w województwie łódzkim. Znajdziesz tu dokumenty planistyczne z gmin oraz oferty Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Grafika dla grupy map: Dla inwestora

Mapy historyczne

Mapy przedstawiające zmiany województwa łódzkiego na przestrzeni lat. Można tu zobaczyć jak kształtowały się granice województwa, powiatów i gmin począwszy od 1919 roku. Znajdziesz tutaj również plany miast i inne zdigitalizowane mapy historyczne.

Grafika dla grupy map: Mapy historyczne

Turystyka regionalna

Mapy przedstawiające informacje związane z turystyką i rekreacją na terenie województwa łódzkiego. Znajdziesz tu przebieg szlaków rowerowych, miejsca warte zobaczenia. Szczególnym rodzajem turystyki jest geoturystka związana z geologią i ochroną przyrody.

Grafika dla grupy map: Turystyka regionalna