Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Atrakcje geoturystyczne województwa łódzkiego

Mapa prezentuje dane dotyczące szeroko pojętej geoturystyki. Zawarte w niej są elementy ściśle związane z geologią, ochroną przyrody, edukacją geologiczną oraz miejscami atrakcyjnymi turystycznie dla odwiedzających województwa łódzkie. Dane wzbogacone są o grafiki i zdjęcia obiektów dostępne w oknie podręcznym widocznym po wybraniu obiektu. Do wykonania aplikacji wykorzystano dane źródłowe pozyskane z Państwowego Instytutu Geologii – Centralnej Bazy Danych Geologicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Aplikacja powstała w ramach pracy dyplomowej Pani Agnieszki Dębiec, obronionej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach studiów podyplomowych “Systemy informacji przestrzennej”. Tytuł pracy: “Opracowanie mapy geoturystycznej regionu łódzkiego w formie interaktywnej aplikacji mapowej wykorzystującej oprogramowanie Web AppBuilder for ArcGIS”.

Więcej w zakładce Współpraca naukowa.

Aplikacja zajęła 4. miejsce w konkursie Internetowa Mapa Roku 2021/2022 im. Krzysztofa Buczkowskiego. Więcej informacji na stronie organizatora konkursu: Stowarzyszenia Kartografów Polskich www.kartografia.pwr.edu.pl