Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Atrakcje geoturystyczne województwa łódzkiego

Mapa prezentuje dane dotyczące szeroko pojętej geoturystyki. Zawarte w niej są elementy ściśle związane z geologią, ochroną przyrody, edukacją geologiczną oraz miejscami atrakcyjnymi turystycznie dla odwiedzających województwa łódzkie. Dane wzbogacone są o grafiki i zdjęcia obiektów dostępne w oknie podręcznym widocznym po wybraniu obiektu. Do wykonania aplikacji wykorzystano dane źródłowe pozyskane z Państwowego Instytutu Geologii – Centralnej Bazy Danych Geologicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.