Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Programy Rewitalizacji w województwie łódzkim

Aplikacja mapowa prezentująca 49 terenów objętych Gminnymi i Lokalnymi Programami Rewitalizacji na obszarze województwa łódzkiego, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez  Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.

Warstwy tematyczne to:

  • Gminy: podział wg posiadanego rodzaju Programu Rewitalizacji (Gminny Program Rewitalizacji, Lokalny Program Rewitalizacji),
  • Obszar zdegradowany – podział na podobszary,
  • Obszar zdegradowany – połączone podobszary,
  • Obszar Rewitalizacji- podział na podobszary,
  • Obszar Rewitalizacji- połączone podobszary.

Aplikacja mapowa prezentująca informacje związane z rewitalizacją w oparciu o prowadzone wykazy programów rewitalizacji opublikowana w Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego wpisuje się w działanie systemu monitorowania rewitalizacji na poziomie regionalnym.

Jest to jedno z zadań umowy, jaką Województwo Łódzkie zawarło z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, którego celem jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, wsparcie doradcze, wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji oraz integrowanie środowisk zainteresowanych rewitalizacją.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu województwa łódzkiego.

Aplikacja powstała we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej.

Rewitalizacja – serwis Regionalnego Systemu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.