Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapa cmentarzy w województwie łódzkim

Mapa przedstawia lokalizację cmentarzy w województwie łódzkim z rozróżnieniem na cmentarze: rzymskokatolickie, choleryczne, ewangelickie, żydowskie, komunalne, mariawickie, prawosławne, baptystów, zwierząt, wojenno/wojskowe oraz zielonoświątkowe.

Dane zostały pozyskane na podstawie Open Street Map, Google Maps, Ortofotomapy, Rejestru i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków z podziałem na powiaty oraz na podstawie stron internetowych prowadzonych przez hobbystów i danych gminnych.

Praca zwyciężyła w konkursie “Łódzkie na mapach 2022”. Więcej informacji w zakładce Konkurs. Zapraszamy do oglądania.