Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Melioracja

Portal przedstawia wody powierzchniowe i urządzenia hydrotechniczne na terenie województwa łódzkiego. Publikowane są dane dotyczące obszarów gruntów zmeliorowanych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, wód powierzchniowych oraz hektometrażu. Ponadto prezentowane są regiony wodne, obszary dorzeczy, ekoregiony, tereny zagrożone powodziami i podtopienia publikowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowy Instytut Geologiczny. Wśród danych rastrowych można tu znaleźć mapy z elementami sieci drenarskich.