Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Targowiska

Mapa przedstawia lokalizację targowisk na terenie Województwa Łódzkiego, w tym Ryneczku Marszałkowskiego w Łodzi, wybudowanych i zmodernizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Targowiska przyczyniają się do poprawy warunków sprzedaży i umożliwiają mieszkańcom regionu zakup świeżych wyrobów od lokalnych producentów. A tym samym przyczyniają się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans rozwojowych między miastami a obszarami wiejskimi.