Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Nieruchomości Województwa Łódzkiego

Aplikacja prezentuje nieruchomości będące w zarządzaniu Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Przedmiotem działania Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest zarządzanie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899  z późn. zm.). W aplikacji można zobaczyć nie tylko nieruchomości zarządzane przez wymienioną jednostkę, ale również dowiedzieć się, które nieruchomości wystawione są na sprzedaż, najem lub dzierżawę.