Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Rolniczy Handel Detaliczny

Mapa prezentująca producentów rolniczego handlu detalicznego. RHD to umożliwienie sprzedaży produktów żywnościowych pochodzących z gospodarstwa rolnego bez pośredników. W ramach RHD możliwa jest produkcja i sprzedaż konsumentom końcowym produktów zwierzęcych i „złożonych” oraz niezwierzęcych m.in.: mleka surowego i siary, surowej śmietany, jaj od drobiu i od ptaków bezgrzebieniowych, produktów pszczelich nieprzetworzonych, świeżego mięsa i produktów mięsnych, przetworów z owoców i warzyw, przetworów zbożowych (np. mąki, kasze, płatki, otręby), pieczywa, pieczywa cukierniczego, ciast i ciastek, olejów, gotowych posiłków, napoi bezalkoholowych.