Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Ortofotomapy

Ortofotomapa to mapa utworzona na podstawie przetworzonych zdjęć lotniczych. Mapa zawiera dane z różnych lat, które można przeglądać wykorzystując pasek czasu. Publikowane ortofotomapy pochodzą z następujących lat: 1978, 1996, 2004, 2007, 2009, 2012, 2015, 2018 pozwala to na obejrzenie zmian występujących na określonych obszarach w różnym czasie.

Ortofotomapy stosuje się, jako mapy referencyjne przy tworzeniu opracowań tematycznych. Mogą być wykorzystane przy monitorowaniu i analizie zmian zachodzących w środowisku, do sporządzania dokumentacji klęsk żywiołowych, analiz pokrycia terenu, w dokumentacji samowoli budowlanych czy nielegalnych wysypisk. Mają zastosowanie przy analizie zagospodarowania terenów rolniczych, ocenie potencjału plonotwórczego, stopnia nawożenia i melioracji.