Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Ortofotomapy

Ortofotomapa to mapa utworzona na podstawie przetworzonych zdjęć lotniczych. Mapa zawiera dane z różnych lat, które można przeglądać wykorzystując pasek czasu. Publikowane ortofotomapy pochodzą z następujących lat: 1978, 1996, 2007, 2009, 2012, 2015, 2018, 2019, 2021 (na Pasku czasu kolejno: 1978, 1996, ’09, ’12, ’15, ’18, ’19, 2021), ale prezentowane są również najnowsze dostępne zbiory za pomocą usługi sieciowej WMTS, którą publikuje GUGiK, na Pasku czasu oznaczona jako „nowa” (https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMTS/StandardResolution). Pozwala to na obejrzenie zmian występujących na określonych obszarach w różnym czasie.

Pasek czasu w module Ortofotomapa

Ortofotomapy stosuje się, jako mapy referencyjne przy tworzeniu opracowań tematycznych. Mogą być wykorzystane przy monitorowaniu i analizie zmian zachodzących w środowisku, do sporządzania dokumentacji klęsk żywiołowych, analiz pokrycia terenu, w dokumentacji samowoli budowlanych czy nielegalnych wysypisk. Mają zastosowanie przy analizie zagospodarowania terenów rolniczych, ocenie potencjału plonotwórczego, stopnia nawożenia i melioracji.