Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapy historyczne

Mapa przedstawiająca zmiany granic województwa łódzkiego na przestrzeni lat 1919 – 1999 oraz plany wybranych miast. Oprócz zmian granic województwa można tu zobaczyć jak kształtowały się granice gmin i powiatów na przestrzeni ostatniego wieku. Prezentowane są tutaj również plany miast, inne mapy historyczne z obszaru województwa łódzkiego oraz mapy katastralne z XIX i XX w. Publikowane zbiory pochodzą z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przy opracowaniu mapy wykorzystano materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, materiały będące wynikiem stażu badawczego realizowanego wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, informacje z publikacji „Województwo Łódzkie 1919 – 2009 studia i materiały” – Łódź 2009, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Łódzki.

Granice historyczne powiatów i gmin dla wybranych lat: 1919,1939,1954,1960 i 1975 opracowali studenci Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk Geograficznych. Opracowanie granic było przedmiotem prac licencjackich.