Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Gminne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Mapa prezentuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin: Nowa Brzeźnica, Strzelce Wielkie, Wierzchlas i Zduńska Wola oraz innych z terenu województwa prezentowanych za pomocą usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto można tu obejrzeć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w postaci rastrowej. Dostępne są również warstwy zasięgów studium i przeznaczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.