Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Planowanie przestrzenne gminy Nowa Brzeźnica

Mapa prezentuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Brzeźnica. Ponadto można tu obejrzeć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w postaci rastrowej. Dostępne są również warstwy zasięgów studium i przeznaczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.