Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Portal map glebowo-rolniczych

Mapa zawiera informacje dotyczące kompleksów rolniczej przydatności gleb, typów gleb, ich składu mechanicznego oraz odkrywek glebowych. Prezentowany jest również zasięg gleb pochodzenia organicznego. Mapa glebowo – rolnicza jest wykorzystywana m.in. w planowaniu przestrzennym, przy prowadzeniu prac ziemnych, w szeroko rozumianej ochronie gleb, pracach scaleniowych, melioracyjnych, przy sporządzaniu planów urządzeniowo – rolnych i opracowywaniu planów rozwoju wsi.

Mapa glebowo-rolnicza składa się na Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Zobacz więcej na stronie Mapy glebowo-rolnicze.