Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Miasta restytuowane i nierestytuowane

Mapa prezentuje miasta restytuowane, które uzyskały, straciły i odzyskały prawa miejskie oraz miasta nierestytuowane, które nie odzyskały praw miejskich. W pracy wyróżniono również miasta, które utraciły prawa miejskie w wyniku ukazu carskiego po Powstaniu Styczniowym. Zapraszamy do oglądania.