Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Scalenia gruntów w Województwie Łódzkim

Mapa prezentuje rozmieszczenie prac scaleniowych na terenie obecnego województwa łódzkiego wykonanych w latach 1968 – 2020, a więc od momentu ukazania się pierwszej powojennej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Obszar objęty scaleniem podany jest jako wartość procentowa powierzchni gruntów scalonych w stosunku do całkowitej powierzchni danej gminy. Mapa została sporządzona na podstawie danych własnych Urzędu Marszałkowskiego a także Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, starostw powiatowych i urzędów gmin.

Więcej o scaleniach przeczytasz tu: https://www.wbg.lodzkie.pl/scalenia/scalenia-i-wymiana-gruntow/