Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Geologia Województwa Łódzkiego

Mapa prezentuje dane z Systemu Informacji Geologicznej Województwa Łódzkiego SIG (szczegółowe informacje o złożach, studniach, terenach czy obszarach górniczych), ponadto usługi WMS dostarczane z Centralnej Bazy Danych Geologicznych, usługę WMS z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Obszary Chronionego Krajobrazu), a także działki ewidencyjne oraz wiele innych.

Aplikacja pozwala na wyszukiwanie złóż położonych na obszarze województwa, działek oraz dokonywanie analiz przestrzennych dzięki narzędziu „Raport”. Aby wykorzystać w pełni możliwości aplikacji należy zapoznać się z dedykowanym Samouczkiem.

Wnioski o udostępnianie nieodpłatne i odpłatne informacji geologicznej dostępne na stronie www.bip.lodzkie.pl.

Słowa kluczowe: złoża, kruszywa, mapa, geoportal, łódzkie, rsip, geoportal województwa łódzkiego, geologia, koncesje, geologiczne, studnie,