Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Geologia Województwa Łódzkiego

Mapa prezentuje dane z Systemu Informacji Geologicznej Województwa Łódzkiego SIG (szczegółowe informacje o złożach, studniach, terenach czy obszarach górniczych), ponadto usługi WMS dostarczane z Centralnej Bazy Danych Geologicznych, usługę WMS z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Obszary Chronionego Krajobrazu),  działki ewidencyjne oraz wiele innych.

 

Aplikacja pozwala na wyszukiwanie złóż położonych na obszarze województwa, działek oraz dokonywanie analiz przestrzennych dzięki narzędziu „Raport”. Aby wykorzystać w pełni możliwości aplikacji należy zapoznać się z dedykowanym Samouczkiem.

 

Wnioski o udostępnianie nieodpłatne i odpłatne informacji geologicznej dostępne na stronie www.bip.lodzkie.pl.

Słowa kluczowe: łódzkie, rsip, geoportal województwa łódzkiego, geologia, koncesje, geologiczne, studnie, złoża, kruszywa, mapa, geoportal,