Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Wojewódzki konkurs “Łódzkie na mapach”

Prezentacja przedstawia informacje o konkursie „Łódzkie na mapach” organizowanym corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Celem  konkursu jest przede wszystkim promocja regionu łódzkiego oraz rozpowszechnianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych i funkcjonalności Geoportalu Województwa Łódzkiego. 

Aplikacja pozwala na zapoznanie się z dobrymi praktykami pomocnymi przy tworzeniu konkursowej pracy, filmami szkoleniowymi, regulaminem konkursu oraz zwycięskimi pracami ze wszystkich edycji konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie w zakładce Konkurs.