Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Dofinansowania projektów w sołectwach

Mapa przedstawia sołectwa z regionu łódzkiego, które otrzymały pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów Granty sołeckie, Sołectwo na plus oraz Infrastruktura sołecka na plus.

Celem programu Sołectwo na plus jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach.

W roku 2022 rozpoczęto program Infrastruktura sołecka na plus, którego celem jest kreowanie przestrzeni i wykorzystanie potencjału innowacyjności wsi wynikającego z ducha wspólnoty, umiejętności współpracy społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, dobrego dostępu do zasobów naturalnych oraz inteligentnego wykorzystania wiedzy.

Aplikacja powstała we współpracy Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii oraz Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sprawdź więcej o programie na www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus

Słowa kluczowe: łódzkie, geoportal województwa łódzkiego, geoportal, WBG, PROW,