Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Do pobrania BDOT10k

Mapa umożliwia nieodpłatne pobranie szczegółowego i aktualizowanego zbioru danych obiektów topograficznych (BDOT10k), zawierającego dane dotyczące: budynków, budowli i urządzeń, sieci komunikacyjnej, sieci wodnej, terenów chronionych, pokrycia terenu i kompleksów użytkowania, jednostek podziału terytorialnego oraz innych obiektów istotnych dla orientacji w terenie.

 

Pobranie danych jest możliwie po kliknięciu kursorem w obszar wybranego powiatu. Następnie należy wybrać format pobieranych danych.