Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Projekty scaleniowe w latach 2006-2020

Mapa prezentuje projekty scaleniowe w województwie łódzkim zrealizowane i w trakcie realizacji w latach 2006 – 2020. Oprócz przestrzennego rozkładu projektów scaleniowych, można prześledzić ich strukturę finansowania oraz dowiedzieć się, jak scalenia wpłynęły na zmiany infrastruktury danego obszaru.