Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Projekty scaleniowe w latach 2006-2022

Mapa prezentuje projekty scaleniowe w województwie łódzkim zrealizowane i w trakcie realizacji w latach 2006 – 2022. Oprócz przestrzennego rozkładu projektów scaleniowych, można prześledzić ich strukturę finansowania oraz dowiedzieć się, jak scalenia wpłynęły na zmiany infrastruktury danego obszaru.