Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Pomoc

Jak przeglądać dane w Geoportalu Województwa Łódzkiego?

Informacje można przeglądać wykorzystując podstawowe narzędzia nawigacji np. „Przesuń”, „Przybliż”, „Oddal”, „Pełen widok” dostępne w Panelu z narzędziami (w górnym prawym rogu) oraz Menu Widok – Zmiana widoku.

Menu Widok menu widok

Panel z narzędziami panel z narzędziami

W jaki sposób mogę zmieniać mapy w Geoportalu Województwa Łódzkiego?

Mapy o różnorodnej tematyce można wybierać za pomocą przycisku „Wybierz mapę” znajdującego się w prawym górnym rogu obok nazwy aktualnie wyświetlanej mapy.
przycisk wyboru mapy

Po naciśnięciu kafelka „Wybierz mapę” wyświetlona zostanie lista map, z których można wybrać określoną do przeglądania.
wybór mapy

Jak wyszukiwać informacje w Geoportalu Województwa Łódzkiego?

Informacje można wyszukiwać za pomocą „Menu Wyszukiwania” lupa

Jak mogę ukrywać/wyświetlać warstwy na mapie w Geoportalu Województwa Łódzkiego?

Zarządzać warstwami oglądanej mapy można w oknie „Zawartość mapy” wyświetlanym po lewej stronie ekranu.
zawartość mapy

Wyświetlać/ukrywać poszczególne warstwy można „klikając” w tzw. check box, czyli biały kwadrat znajdujący się obok nazwy warstwy.
checkbox warstwy

Jak mogę obejrzeć legendę do mapy w Geoportalu Województwa Łódzkiego?

W oknie „Zawartość mapy” należy ustawić kursor na napisie „Legenda” i wcisnąć lewy klawisz myszki..

Czy w Geoportalu Województwa Łódzkiego można obejrzeć mapy wystawione w postaci WMS?

Aby dodać usługę sieciową WMS należy z „Menu Plik” wybrać opcję „Dodaj mapę”. Wyświetlona zostanie wówczas lista dostępnych usług sieciowych, które można podłączyć do Geoportalu Województwa Łódzkiego.
dodawanie mapy

Szczegółowa instrukcja obsługi geoportalu znajduje się tutaj (http://geoportal.lodzkie.pl/pomoc).