Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Punkty użyteczności publicznej

Mapa prezentuje punkty (obiekty) użyteczności publicznej na terenie województwa łódzkiego. Są to urzędy, instytucje lub inne jednostki realizujące zadania, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb społecznych.

Na mapie można wyszukać obiekty zaszeregowane do następujących kategorii:

  1. Administracja publiczna (urzędy, izby skarbowe, konsulaty, sądy, prokuratury)
  2. Ochrona zdrowia (szpitale, żłobki)
  3. Budynki zamieszkania zbiorowego (domy opieki społecznej, internaty, domy dziecka)
  4. Punkty informacji turystycznej
  5. Komunikacja (przystanki autobusowe oraz dworce kolejowe)
  6. Kultura i sport (domy kultury, muzea, teatry, kina, filharmonie, place sportowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, stadiony, boiska, hale sportowo-widowiskowe, baseny, pływalnie i inne)
  7. Porty lotnicze (dworce pasażerskie i lotniska sportowe)
  8. Służby ratownicze i porządkowe (komendy, komisariaty, jednostki OSP)
  9. Świątynie (kościoły, klasztory, siedziby parafii)
  10. Zakłady karne (zakłady karne i areszty śledcze)