Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Konkurs

Celem konkursu „Łódzkie na mapach” jest zwiększenie wiedzy na temat regionu łódzkiego oraz popularyzacja cyfrowych map tematycznych, jako narzędzia kształcenia przy wykorzystaniu możliwości i funkcjonalności Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl).

Geoportal Województwa Łódzkiego to nowoczesne narzędzie, które można z łatwością wdrożyć w proces zdobywania wiedzy i umiejętności o otaczającej nas przestrzeni.

Zadanie polega na opracowaniu cyfrowej kompozycji mapowej prezentującej wybrany temat na terenie województwa łódzkiego.

Dla uczestników konkursu przewidywane są atrakcyjne nagrody finansowe, najciekawsze prace publikowane są w systemie Geoportal Województwa Łódzkiego.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać wysyłając pytania na adres e-mail: geoportal@lodzkie.pl.

Jeżeli jesteś uczniem szkoły średniej lub studentem studiów pierwszego / drugiego stopnia dowolnych kierunków ze szkół/uczelni mieszczących się na terenie województwa łódzkiego – to ten konkurs skierowany jest do Ciebie!

The Competition

The goal of the competition known as “Lodzkie on maps” is to increase knowledge about The Lodzkie Region and popularization of digital thematic maps as an educational tool by usage the possibilities and functionalities of Geoportal of the Lodzkie Region (IT system which contains in. web map applications available on: www.geoportal.lodzkie.pl).

Geoportal of The Lodzkie Region is a modern tool that can be easily implemented in the process of acquiring knowledge about the space around us.

The task is to create web map composition presenting a selected topic related to The Lodzkie Region.

Attractive financial prizes are planned for the Winners of the competition. The most interesting works may be published in the system of Geoportal of The Lodzkie Region.

For more questions, please send an email to geoportal@lodzkie.pl

Pliki do pobrania

koniczyna niebiesko-czerwona z napisem wymyśl, zrób, spakuj, wyślij

Instruktaże GIS

Nie miałeś do tej pory styczności z oprogramowaniem GIS? Nic nie szkodzi… Obejrzyj serię filmików instruktażowych i dowiedz się jak przygotować pracę konkursową. Instruktaże posiadają audiodeskrypcję, dzięki czemu są przystosowane dla osób słabo widzących.

Projekt w oprogramowaniu GIS

W tym instruktażu dowiesz się jak utworzyć nowy projekt w oprogramowaniu ArcMap, ArcGIS Pro oraz QGIS.

Zobacz instruktaż w wersji z napisami rozszerzonymi. Otwórz „Projekt w oprogramowaniu GIS” w nowej karcie.

Organizacja danych przestrzennych

W tym instruktażu dowiesz się jakie są formaty organizacji danych przestrzennych w poszczególnych oprogramowaniach GIS.

Zobacz instruktaż w wersji z napisami rozszerzonymi. Otwórz “Organizacja danych przestrzennych” w nowej karcie.

Atrybuty danych przestrzennych

W tym instruktażu dowiesz się czym są atrybuty danych przestrzennych i jak zorganizować tabelę atrybutów.

Zobacz instruktaż w wersji z napisami rozszerzonymi. Otwórz „Atrybuty danych przestrzennych” w nowej karcie.

Symbolizacja warstw

W tym instruktażu dowiesz się jak zmienić wizualizację warstw na mapie.

Zobacz instruktaż w wersji z napisami rozszerzonymi. Otwórz “Symbolizacja warstw” w nowej karcie.

Archiwum konkursu

Łódzkie na mapach 2023

Miło nam ogłosić, że wyłoniono laureatów konkursu „Łódzkie na mapach 2023”. Spośród zgłoszonych prac wyłoniono najlepsze prace konkursowe w dwóch kategoriach:

W ocenie prac wzięto pod uwagę 7 składowych: atrakcyjność i oryginalność tematu, poprawność przedstawionych danych, estetykę wykonania, zawartość i stopień rozbudowania tabeli atrybutów, stworzenie własnych symboli, przydatność do publikacji w systemie Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz wielkość obszaru objętego opracowaniem.

Nagrody dla uczniów szkół średnich

Pierwsze miejsce przyznano Janowi Kaczmarkowi (XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi) za pracę pt. „Koła Gospodyń Wiejskich w województwie łódzkim”.

Drugie miejsce przyznano Krzysztofowi Łągiewczykowi (Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi) za pracę pt. „Getta w województwie łódzkim”.

Trzecie miejsce przyznano Mateuszowi Kamińskiemu (Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków nr 13 w Łodzi) za pracę pt. „Rozmieszczenie dworców oraz przystanków kolejowych w województwie łódzkim na ŁKA”.

Ponadto, komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia wojewódzkie:

Nagrody dla studentów i absolwentów uczelni wyższych

Pierwsze miejsce przyznano Michałowi Szczechowiczowi (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego) za pracę pt. „Rodzinne Ogródki Działkowe – relikt przeszłości, który otrzymał drugą młodość”.

Drugie miejsce przyznano Lidii Chrzanowskiej (Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego) za pracę pt. „Interaktywna mapa sakralnych obiektów architektury drewnianej w województwie łódzkim”.

Trzecie miejsce przyznano Filipowi Kukulskiemu (Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego) za pracę pt. „Mapa parkingów MOP w województwie łódzkim”.

Ponadto, komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia wojewódzkie:

Mapa “Koła Gospodyń Wiejskich w województwie łódzkim”

Mapa przedstawia lokalizację Kół Gospodyń Wiejskich na obszarze województwa łódzkiego. Podstawowym źródłem danych do wykonania pracy jest Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. Aktualność danych: 29 stycznia 2024 r.

The Competition

The goal of the competition known as “Lodzkie on maps” is to increase knowledge about The Lodzkie Region and popularization of digital thematic maps as an educational tool by usage the possibilities and functionalities of Geoportal of the Lodzkie Region (IT system which contains in. web map applications available on: www.geoportal.lodzkie.pl).

Geoportal of The Lodzkie Region is a modern tool that can be easily implemented in the process of acquiring knowledge about the space around us.

The task is to create web map composition presenting a selected topic related to The Lodzkie Region.

Attractive financial prizes are planned for the Winners of the competition. The most interesting works may be published in the system of Geoportal of The Lodzkie Region.

For more questions, please send an email to geoportal@lodzkie.pl

Wyciąg z Regulaminu konkursu „Łódzkie na mapach 2023″

W ramach konkursu autorzy wyróżnionych prac konkursowych otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: miejsce pierwsze 2 000 złotych, miejsce drugie: 1 750 złotych, miejsce trzecie: 1 250 złotych.

Łódzkie na mapach 2022

Miło nam ogłosić, że wyłoniono laureatów konkursu “Łódzkie na mapach 2022”. Spośród zgłoszonych prac wyłoniono najlepsze prace konkursowe w dwóch kategoriach:

W ocenie prac wzięto pod uwagę 7 składowych: atrakcyjność i oryginalność tematu, poprawność przedstawionych danych, estetykę wykonania, zawartość i stopień rozbudowania tabeli atrybutów, stworzenie własnych symboli, przydatność do publikacji w systemie Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz wielkość obszaru objętego opracowaniem.

Nagrody dla uczniów szkół średnich

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 1 500 zł przyznano za pracę pt. „Galerie sztuki w Łodzi i okolicach”.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 1 100 zł przyznano za pracę pt. „Opuszczone miejsca w Województwie Łódzkim”.

Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 800 zł otrzymali ex aequo autorzy prac pt.:

Nagrody dla studentów i absolwentów uczelni wyższych

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 2 000 zł przyznano za pracę pt. „Mapa cmentarzy w Województwie Łódzkim”.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 1 500 zł otrzymali ex aequo autorzy prac pt.:

Zachęcamy do obejrzenia wyróżnionych prac w Geoportalu Województwa Łódzkiego.

Mapa cmentarzy w województwie łódzkim

Prezentowana mapa przedstawia lokalizację cmentarzy w województwie łódzkim z rozróżnieniem na cmentarze: rzymskokatolickie, choleryczne, ewangelickie, żydowskie, komunalne, mariawickie, prawosławne, baptystów, zwierząt, wojenno/wojskowe oraz zielonoświątkowe.

Dane zostały pozyskane na podstawie Open Street Map, Google Maps, Ortofotomapy, Rejestru i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków z podziałem na powiaty oraz na podstawie stron internetowych prowadzonych przez hobbystów i danych gminnych.

Wyciąg z Regulaminu konkursu “Łódzkie na mapach 2022”

W ramach konkursu autorzy wyróżnionych prac konkursowych otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: miejsce pierwsze: 2 000 złotych, miejsce drugie: 1 750 złotych, miejsce trzecie: 1 250 złotych.

Łódzkie na mapach 2021

Nagrodzone prace z edycji 2021 roku

Miło nam ogłosić, że wyłoniono laureatów konkursu „Łódzkie na mapach 2021”.

Pierwsze miejsce przyznano za pracę pt. “Miasta restytuowane i nierestytuowane w województwie łódzkim”.

Nie przyznano nagród miejsca drugiego i trzeciego.

Wyróżniono w postaci nagród laureackich następujące prace:

Serdecznie gratulujemy! Zachęcamy do obejrzenia wyróżnionych prac w Geoportalu Województwa Łódzkiego.

Miasta restytuowane i nierestytuowane w województwie łódzkim

Mapa prezentuje miasta restytuowane, które uzyskały, straciły i odzyskały prawa miejskie oraz miasta nierestytuowane, które nie odzyskały praw miejskich. W pracy wyróżniono również miasta, które utraciły prawa miejskie w wyniku ukazu carskiego po Powstaniu Styczniowym. Zapraszamy do oglądania.

Mapa klubów piłkarskich w województwie łódzkim

Mapa prezentuje lokalizację klubów piłkarskich grających na I i II szczeblu rozgrywkowym w roczniku 2006 i pozostałych. Autor umieścił 37 zespołów wartych uwagi. Zespoły te należą do:

  • I ligi wojewódzkiej B2 junior młodszy (rocznik 2006) – oznaczone na mapie kolorem czerwonym,
  • II ligi wojewódzkiej B2 junior młodszy (rocznik 2006) – oznaczone na mapie kolorem zielonym,
  • B2 juniora młodszego grupy I (liga okręgowa) (rocznik 2006) i pozostałych klubów, z którymi grała drużyna autora pracy – oznaczone na mapie kolorem niebieskim.

Osiągnięcia uniejowskich restauracji podczas wszystkich edycji Uniejowskiego Festiwalu Smaków do 2021 roku

W miejscowości Uniejów od 2014 cyklicznie organizowany jest Uniejowski Festiwal Smaków. Treści na mapie skupiają uwagę na danych od 2015 roku. Wynika to z racji wprowadzenia degustowania i głosowania przez uczestników festiwalu w potyczkach kulinarnych między uniejowskimi restauracjami dopiero właśnie od II edycji. Dzięki temu festiwalowi powstał nowy napływ turystów związany z rozwojem turystyki kulinarnej. Aktualnie podczas trwania festiwalu chętne restauracje rywalizują w dwóch kategoriach: danie główne i deser.

Wielowarstwowa mapa zagospodarowania parku im. 1 Maja w Łodzi

Aktualność danych to maj/czerwiec 2021 roku. Do zebrania danych wykorzystano aplikację SW MAPS. Następnie dane zebrane dzięki pomiarom GPS zostały przeniesione do projektu.