Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Koła Gospodyń Wiejskich w województwie łódzkim

Mapa przedstawia lokalizację Kół Gospodyń Wiejskich na obszarze województwa łódzkiego. Podstawowym źródłem danych wykorzystanym do wykonania pracy konkursowej był Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Aktualność informacji o Kołach Gospodyń Wiejskich w aplikacji to 29 stycznia 2024 r.

Praca zwyciężyła w konkursie „Łódzkie na mapach 2023” w kategorii uczniowie szkół średnich. Więcej informacji w zakładce Konkurs. Zapraszamy do oglądania.