Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Zagrożenie erozją potencjalną w powiecie piotrkowskim

Mapa Zagrożenie erozją potencjalną w powiecie piotrkowskim przedstawia potencjalny stopień zagrożenia erozją wietrzną i erozją wodną powierzchniową w zależności od szacunkowych wielkości erodowanego materiału z uwzględnieniem właściwości gleby, rzeźby terenu oraz warunków meteorologicznych.

Korzystaj z map erozji potencjalnej za pośrednictwem usługi przeglądania WMS (Web Map Service):

https://geoportal.lodzkie.pl/server/services/Zagrożenie_potencjalną_erozją/MapServer/WMSServer

Słowa kluczowe: łódzkie, geoportal województwa łódzkiego, WBG, Erozja, Erozja potencjalna,