Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Zagrożenie erozją potencjalną

Mapa Zagrożenie erozją potencjalną przedstawia potencjalny stopień zagrożenia erozją wietrzną i erozją wodną powierzchniową w zależności od szacunkowych wielkości erodowanego materiału z uwzględnieniem właściwości gleby, rzeźby terenu oraz warunków meteorologicznych.

Korzystaj z map erozji potencjalnej za pośrednictwem usługi przeglądania WMS (Web Map Service): Link do usługi WMS

Metodyka opracowania

Mapa erozji wietrznej potencjalnej powstała w oparciu o wyniki modelowania przestrzennego z wykorzystaniem modelu WEQ (Wind Erosion Equation, Woodruff i Siddoway 1965).

Mapa erozji wodnej powierzchniowej potencjalnej powstała w oparciu o wyniki modelowania przestrzennego z wykorzystaniem modelu RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation, Renard i in. 1997).

Słowa kluczowe: geoportal województwa łódzkiego, Erozja, Erozja potencjalna, łódzkie,