Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Rolnictwo i obszary wiejskie

Mapa prezentuje informacje wspomagające realizację zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich. Jest kompilacją informacji zawartych w innych modułach tematycznych. Zawiera ona zgrupowane warstwy usług sieciowych WMS z 18 powiatów województwa łódzkiego przedstawiające m.in. kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe. Ponadto znaleźć tu można m.in. działki ewidencyjne, mapy glebowo – rolnicze, dane z zakresu planowania przestrzennego, przebieg rowów melioracyjnych zaliczanych do urządzeń melioracji szczegółowej, granice administracyjne, ortfotomapę.

Opracowanie map glebowo – rolniczych i geologicznych zdobyło II miejsce w konkursie „Internetowa Mapa Roku 2013” organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich za: czytelność, spójność prezentowanej treści i elegancką symbolizację, a także skuteczną generalizację na kilku poziomach wyświetlania mapy.