Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Rolnictwo i obszary wiejskie

Mapa prezentuje informacje wspomagające realizację zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich. Jest kompilacją informacji zawartych w innych modułach tematycznych.  Ponadto znaleźć tu można m.in. działki ewidencyjne, mapy glebowo – rolnicze, dane z zakresu planowania przestrzennego, przebieg rowów melioracyjnych zaliczanych do urządzeń melioracji szczegółowej, granice administracyjne, ortofotomapę.