Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Agroturystyka powiatu zgierskiego

Mapa przedstawia lokalizację gospodarstw agroturystycznych w powiecie zgierskim oraz informacje opisowe dotyczące danych teleadresowych, liczbie miejsc noclegowych, możliwości wyżywienia i atrakcjach oferowanych w danym obiekcie. Opracowana została na podstawie wykazu gospodarstw agroturystycznych należących do Stowarzyszenia Agroturystyki Ziemi Zgierskiej udostępnionego przez Gminę Zgierz.