Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Tereny inwestycyjne

Mapa przedstawia oferty przetargów na nieruchomości województwa łódzkiego przeznaczonych pod najem, dzierżawę lub sprzedaż oraz oferty terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność usługową, usługowo – przemysłową, przemysłową, cele mieszkaniowe i rolnicze. Każdy obszar zawiera opis dotyczący infrastruktury komunikacyjnej, otoczenia, ryzyk archeologicznych i powodziowych, stopnia zadrzewienia, ograniczeń w wysokości budynków, poziomu wód gruntowych, występowania przeszkód podziemnych, naziemnych i powietrznych, ceny, przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz dane teleadresowe osób zajmujących się sprzedażą / najmem wybranego terenu inwestycyjnego.