Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Struktura użytkowania gruntów w województwie łódzkim

Mapa prezentuje strukturę użytkowania gruntów w województwie łódzkim w podziale na poszczególne gminy i powiaty. Mapa została wykonana na podstawie wojewódzkiego zestawienia zbiorczego oraz powiatowych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Dane prezentują stan na dzień 1 stycznia, odpowiednio 2015 i 2020 roku.

Dane źródłowe:

Pobierz zestawienie dla powiatów rok 2020

Pobierz zestawienie dla powiatów rok 2015