Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Portal Województwa

Mapa prezentująca ogół zjawisk przyrodniczo – gospodarczych, takich jak zagospodarowanie terenu, sieć rzeczna, sieć osadnicza, sieć transportowa, infrastruktura techniczna. Mapa zbudowana na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), stanowiącej tło do prezentowania warstw tematycznych. Zbiory uzupełniają ortofotomapy, obiekty użyteczności publicznej, dane ewidencji gruntów i budynków oraz granice administracyjne.

Słowa kluczowe: działki, granice,