Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapy województwa

Na podstawie art. 7c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752, ze zm.) prowadzenie wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do zadań marszałka województwa.

Zakres materiałów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny określa rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: (Dz.U. z 2021 r. poz. 820 ,ze zm.).

Mapa topograficzna standardowa 1:10 000

Mapa topograficzna to opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.

Standardowa mapa topograficzna 1:10 000 jest najbardziej aktualną mapą dostępną w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

fragment mapy topograficzna standardowa 1:10 000


Niestandardowe opracowania topograficzne

Niestandardowe opracowania topograficzne to starsze opracowanie kartograficzne, przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.

W Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym znajdują się niestandardowe mapy topograficzne w różnych skalach, a co za tym idzie różnej szczegółowości.

mapy topograficzne

Mapy tematyczne

W wojewódzkim zasobie znajdują się mapy tematyczne:

mapy tematyczne


Wizualizacja BDOT10k 1:10 000

Wizualizacja BDOT10k to graficzne przedstawienie obiektów z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. Wizualizacja przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi, podobnie jak w mapie topograficznej. Wizualizacja BDOT10k jest to jedno z najaktualniejszych opracowań kartograficznych z zakresu województwa łódzkiego.

fragment Wizualizacji BDOT10k 1:10 000


Baza Danych Obiektów Topograficznych – BDOT10k

Baza Danych Obiektów Topograficznych, BDOT10k jest to baza danych przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000. Treść  BDOT10k podzielona jest 10 kategorii obiektów:

fragment - Baza Danych Obiektów Topograficznych – BDOT10k