Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapy hydrograficzne

  Mapa hydrograficzna 1:50 000

Mapa hydrograficzna to mapą tematyczna przedstawiająca warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym. Zawiera wiele informacji
o zjawiskach i obiektach gospodarki wodnej.

  • aktualność

1993 – 2000

  • forma udostępniania

    Mapa drukowana (kolorowy druk offsetowy)

  • kolorystyka

mapy kolorowe