Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapy hydrograficzne

Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000 jest mapą tematyczną przedstawiającą warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym. Zawiera wiele informacji o zjawiskach i obiektach gospodarki wodnej.

Aktualność map dla obszaru województwa łódzkiego mieści się w przedziale 1993 – 2000. Mapę wydał Główny Geodeta Kraju. Mapa dostępna jest w formie papierowej i jest ona kolorowa.