Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapa topograficzna 1:10 000 układ 1992 i 1942

Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 jest najbardziej szczegółową mapą dostępną w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Mapa została opracowana przez Głównego Geodetę Kraju.

  • aktualność

1991-1994

  • forma udostępniania

GeoTIFF

Mapa drukowana (ploterowy wydruk czarnobiały)

  • kolorystyka

mapy czarnobiałe i kolorowe

.