Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapa topograficzna 1:10 000 układ 1992 i 1942

Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 jest najbardziej szczegółową mapą dostępną w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Łodzi.

Aktualność mapy mieści się w przedziale lat 1991-1994. Mapę wydał Główny Geodeta Kraju.

Mapa dostępna jest w formie papierowej, część arkuszy w postaci druku kolorowego, część w postaci czarno-białego oraz w zapisie cyfrowym w postaci rastrów czarno-białych.