Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapa topograficzna 1:10 000 układ 1965

Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 jest najbardziej szczegółową mapą dostępną w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Łodzi. Większość map dostępna dla województwa łódzkiego znajduje się w pierwszej strefie układu 1965.

Aktualność mapy mieści się w przedziale lat 1972-1975. Mapę wydał Główny Geodeta Kraju. Mapa dostępna jest w formie papierowej odbitki czarnobiałej, jak i  zapisie cyfrowym w postaci rastrów.

Rastry są czytane oprócz standardowych programów graficznych, przez programy przeznaczone do tworzenia i prowadzenia Systemów Informacji Geograficznej. Dostępne są w postaci GeoTiff.