Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Baza Danych Obiektów Topograficznych – BDOT10k

Baza Danych Obiektów Topograficznych, BDOT10k jest to baza danych przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000. Treść  BDOT10k podzielona jest 10 kategorii obiektów:

1) sieć wodna

2) sieć komunikacyjna

3) sieć uzbrojenia terenu

4) pokrycie terenu

5) budynki, budowle i urządzenia;

6) kompleksy użytkowania terenu

7) jednostki podziału terytorialnego

8) tereny chronione

9) obiekty inne

10) rzeźba terenu

  • aktualność

2021 – 2022

  • forma udostępniania

Mapa wektorowa (format SHP, GML)