Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapa topograficzna 1:50 000 układ 1992 i 1942

Mapa topograficzna w skali 1 : 50 000 charakteryzuje się średnią szczegółowością. Aktualność mapy mieści się w przedziale lat 1991-1994. Mapę wydał Główny Geodeta Kraju. Mapa dostępna jest w formie papierowej, jak i  zapisie cyfrowym w postaci rastrów. Zarówno mapa drukowana jak i rastry są kolorowe.

Rastry są czytane oprócz standardowych programów graficznych, przez programy przeznaczone do tworzenia i prowadzenia Systemów Informacji Geograficznej. Dostępne są w postaci GeoTiff.