Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapy sozologiczne

Mapa sozologiczna to mapą tematyczną przedstawiająca stan środowiska przyrodniczego, przyczyny i skutki przemian zachodzących w tym środowisku oraz formy i sposoby ochrony jego naturalnych wartości.

  • aktualność

1993 – 1997

  • forma udostępniania

    Mapa drukowana (kolorowy druk offsetowy)

  • kolorystyka

mapy kolorowe