Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapa topograficzna standardowa 1:10 000 układ PL-UTM / 1992

Standardowa mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 jest najbardziej szczegółową mapą dostępną w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej.

Jest to najbardziej aktualna mapa topograficzna dostępna w WODGiK. Aktualność mapy mieści się w latach 2014 – 2020r. Mapę wydał Marszałek Województwa Łódzkiego i jest ona  dostępna w formie papierowej jak i rastrowej. Mapy w postaci drukowanej jak i rastry są kolorowe.

Rastry są czytane oprócz standardowych programów graficznych, przez programy przeznaczone do tworzenia i prowadzenia Systemów Informacji Geograficznej. Dostępne są w postaci GeoTiff, i Tiff. oraz PDF.