Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Mapa topograficzna 1:200 000 układ 1942

Mapa topograficzna w skali 1 : 200 000 charakteryzuje się niską szczegółowością. Jest to najmniej szczegółową mapą dostępną
w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej.

  • aktualność

1969-1973

  • forma udostępniania

 Mapa drukowana (kolorowy druk offsetowy)

  • kolorystyka

mapy kolorowe