Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Gospodarowanie ziemią w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników i rozwój technologiczny, obok znanej wersji Geoportalu Województwa Łódzkiego, siłami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w nowym rozwiązaniu technologicznym powstał cykl aplikacji mapowych o tematyce związanej z gospodarowaniem ziemią – 3 interaktywne mapy dotyczące scaleń gruntów oraz 2 dotyczące struktury ich użytkowania i władania.

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Postępowanie scaleniowe przeprowadza starosta powiatu, natomiast wykonaniem i koordynacją prac scaleniowych zajmuje się Samorząd Województwa przy pomocy Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.

Dostępne są 3 nowe aplikacje przedstawiające tematykę scaleń gruntów w województwie łódzkim:

oraz:

Utworzone zostały również 2 aplikacje poświęcone strukturze użytkowania i władania gruntów w województwie łódzkim. Dzięki podziałowi danych na poszczególne gminy i powiaty oraz ciekawą prezentację danych wykorzystującą wykresy kołowe i wskaźniki Użytkownik może wyselekcjonować interesujące go informacje.

Informacje wraz z bezpośrednimi linkami do ww. aplikacji znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego w zakładce „Gospodarowanie ziemią”.

Więcej nowych aplikacji nie tylko dotyczących tematyki gospodarowania ziemią znajduje się na stronie: https://geoportal.lodzkie.pl/portal/home/index.html

Zapraszamy do korzystania oraz do kontaktu na geoportal@lodzkie.pl.