Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Ortofotomapa

Ortofotomapa w przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego ma jednolitą skalę dla całej powierzchni terenu.
Ortofotomapa spełnia standardy dokładnościowe odpowiadające mapie wykonanej w sposób klasyczny i można na niej wykonywać wszelkie operacje takie jak odczyt współrzędnych, pomiar odległości, powierzchni. Stanowi jednak odmienny obraz i uzupełnienie tradycyjnej mapy; jest w pełni aktualna w momencie wykonania zdjęć.
W oparciu o ortofotomapę możliwe jest rozróżnienie rodzajów grup obiektów takich jak zielenie, budynki, drogi, jak również określenie sposobu ukształtowania terenu, czy sposobu zagospodarowania terenu.

Źródło: Geodeta Magazyn geoinformacyjny Nr 7 (122), LIPIEC 2005