Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Opracowania własne

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi posiada opracowania własne w postaci różnorodnych produktów mapowych powstałych na podkładzie mapy 1:50 000.