Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Baza Obiektów Użyteczności Publicznej – BUOP

Cyfrowa mapa tematyczna o nazwie Baza Obiektów Użyteczności Publicznej zawiera informacje m.in. o następujących obiektach:

 • Sądy i granice zasięgu ich działania;
 • Prokuratury i granice zasięgu ich działania;
 • Policja i zasięg jej działania;
 • Straż Miejska i zasięg jej działania;
 • Straż Pożarna i zasięg jej działania;
 • Ratownictwo Medyczne, Ochrona Zdrowia;
 • Zasięg działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
 • Urzędy;
 • Oświata i Nauka;
 • Kultura (Teatry, Kina, Muzea), Sport oraz Punkty Informacji Turystycznej;
 • Świątynie (obiekty i zasięgi działania);
 • Transport; dworce: lotnicze, kolejowe i autobusowe.

Aktualność danych – 2012 rok. Dostępne w postaci plików shp bądź geobazy ESRI.