Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Mapa przedstawia dane ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Dane pozyskiwane są bezpośrednio z Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego, która jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu województwa łódzkiego.

Narzędzie to umożliwia prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.