Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Struktura użytkowania gruntów w województwie łódzkim

Zobacz na interaktywnej mapie strukturę użytkowania gruntów w województwie łódzkim w podziale na poszczególne gminy i powiaty. Mapa została wykonana na podstawie wojewódzkiego zestawienia zbiorczego oraz powiatowych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Dane prezentują stan na dzień 1 stycznia, odpowiednio 2015 i 2020 roku.

Przejdź do mapy

widok mapy Struktura użytkowania gruntów w województwie łódzkim