Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Portal obiektów użyteczności publicznej w nowej odsłonie

Informujemy, że dotychczasowy Portal obiektów użyteczności publicznej dostępny na stronie www.geoportal.lodzkie.pl został przeniesiony do nowej aplikacji mapowej dostępnej pod nazwą Punkty użyteczności publicznej.

Aplikacja, w której opublikowano nową odsłonę mapy posiada następujące funkcje:

Obiekty użyteczności publicznej zwizualizowano według następujących kategorii:

  1. Administracja publiczna (urzędy, izby skarbowe, konsulaty, sądy, prokuratury)
  2. Ochrona zdrowia (szpitale, żłobki)
  3. Budynki zamieszkania zbiorowego (domy opieki społecznej, internaty, domy dziecka)
  4. Punkty informacji turystycznej
  5. Komunikacja (przystanki autobusowe oraz dworce kolejowe)
  6. Kultura i sport (domy kultury, muzea, teatry, kina, filharmonie, place sportowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, stadiony, boiska, hale sportowo-widowiskowe, baseny, pływalnie i inne)
  7. Porty lotnicze (dworce pasażerskie i lotniska sportowe)
  8. Służby ratownicze i porządkowe (komendy, komisariaty, jednostki OSP)
  9. Świątynie (kościoły, klasztory, siedziby parafii)
  10. Zakłady karne (zakłady karne i areszty śledcze)

Zapraszamy do korzystania i kontaktu na geoportal@lodzkie.pl

obraz przedstawia mapę o nazwie punkty użyteczności publicznej wersję poprzednią i obecną