Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Plany miejscowe na terenie gminy Wierzchlas

W Geoportalu Województwa Łódzkiego pojawiły się nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z terenu gminy Wierzchlas (powiat wieluński). W warstwie „Granice przeznaczeń terenów w MPZP” można obejrzeć nowe opracowanie dla części obrębu Krzeczów. Natomiast włączając warstwę „MPZP – rastry” można obejrzeć nowe opracowanie dla części obrębu Toporów. Zaktualizowana została również warstwa „Zasięgi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

Zbiory, które zostały przekazane powstały w wyniku uchwalenia następujących aktów prawnych:

Zapraszamy do korzystania i kontaktu na geoportal@lodzkie.pl.