Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Nowość! Mapa cmentarzy w województwie łódzkim

Nowość w Geoportalu Województwa Łódzkiego! Opublikowana została aplikacja mapowa pt. Mapa cmentarzy w województwie łódzkim. Mapa przedstawia lokalizację cmentarzy w województwie łódzkim z rozróżnieniem na cmentarze:

Dane zostały pozyskane na podstawie Open Street Map, Google Maps, Ortofotomapy, Rejestru i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków z podziałem na powiaty oraz na podstawie stron internetowych prowadzonych przez hobbystów i danych gminnych.

Zachęcamy do oglądania! Zobacz mapę cmentarzy.

Praca zwyciężyła w konkursie „Łódzkie na mapach 2022”. Więcej informacji w zakładce Konkurs. Przejdź do zakładki Konkurs.