Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

O geoportalu

Geoportal Województwa Łódzkiego to mapowy portal internetowy przedstawiający dane, które stanowią kluczową wiedzę o województwie łódzkim.

Publikowane mapy z wielu dziedzin gospodarczych oraz życia codziennego, wykorzystywane są przez mieszkańców, dydaktyków, przedsiębiorców oraz administrację publiczną w działaniach, w których zachodzi potrzeba lokalizacji przestrzennej obiektu.

Geoportal Województwa Łódzkiego prezentuje dane ogólnogeograficzne oraz tematyczne. Wśród prezentowanych map tematycznych można znaleźć mapy społeczno – gospodarcze, przyrodnicze czy historyczne.

Prezentowane dane obejmują:

Ponadto można obejrzeć ortofotomapy z lat 1996 – 2015 oraz fotomapy z 1978 roku.

Geoportal Województwa Łódzkiego oferuje poza standardowymi, również wiele zaawansowanych, użytecznych funkcjonalności, np. generowanie profilu terenu, umieszczanie obiektów szkicu i opisów na kompozycji mapowej, tworzenie zróżnicowanych wydruków również ze szkicami, wczytywanie punktów z plików, wczytywanie plików KML, wykonywanie multiselekcji, analiz, generowanie raportów.

Geoportal Województwa Łódzkiego publikowany jest również w wersji angielskiej.

Geoportal Województwa Łódzkiego powstał w 2013 roku w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Głównym celem projektu była poprawa dostępności do informacji oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez mieszkańców i urzędy na terenie województwa łódzkiego.

Poniżej logotypy geoportalu:

logotyp geoportalu województwa łódzkiego z herbem województwa

logo geoportalu z pełną nazwą i herbem województwa

logo geoportalu z pełną nazwą i herbem województwa na niebieskim tle