Geoportal Województwa Łódzkiego
tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Rozstrzygnięcie konkursu “Łódzkie na mapach 2023”

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczny konkurs “Łódzkie na mapach” został rozstrzygnięty! Komisja konkursowa spośród zgłoszonych prac wyłoniła najlepsze prace konkursowe w dwóch kategoriach:

Komisja dokonała oceny nadesłanych prac zgodnie z przyjętymi w Regulaminie kryteriami:

Zwycięzcom gratulujemy! Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 15 grudnia.

Nagrody dla uczniów szkół średnich

Pierwsze miejsce przyznano Janowi Kaczmarkowi (XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi) za pracę pt. “Koła Gospodyń Wiejskich w województwie łódzkim”.

Drugie miejsce przyznano Krzysztofowi Łągiewczykowi (Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi) za pracę pt. “Getta w województwie łódzkim”.

Trzecie miejsce przyznano Mateuszowi Kamińskiemu (Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków nr 13 w Łodzi) za pracę pt. “Rozmieszczenie dworców oraz przystanków kolejowych w województwie łódzkim na ŁKA”.

Ponadto, komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia wojewódzkie:

Nagrody dla studentów i absolwentów uczelni wyższych

Pierwsze miejsce przyznano Michałowi Szczechowiczowi (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego) za pracę pt. “Rodzinne Ogródki Działkowe – relikt przeszłości, który otrzymał drugą młodość”.

Drugie miejsce przyznano Lidii Chrzanowskiej (Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego) za pracę pt. “Interaktywna mapa sakralnych obiektów architektury drewnianej w województwie łódzkim”.

Trzecie miejsce przyznano Filipowi Kukulskiemu (Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego) za pracę pt. “Mapa parkingów MOP w województwie łódzkim”.

Ponadto, komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia wojewódzkie: