Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Nowe usługi WMS i WMTS w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Geoportalu Województwa Łódzkiego w Menu Plik, w narzędziu Dodaj mapę opublikowano nowe usługi sieciowe WMS i WMTS. Dotyczą one zbiorów Portalu Melioracja oraz Map glebowo-rolniczych i geologicznych.

Z zakresu Portalu Melioracja udostępniono w postaci usług WMS dane dotyczące:

W postaci usług WMTS udostępniono natomiast zbiory rastrowe dotyczące:

https://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_M_RASTRY_2

https://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_M_RASTRY_GR_ZDREN_1

https://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_M_RASTRY_ROWY

Dane rastrowe WMTS opracowano dla części powiatu kutnowskiego (gmina Strzelce, Oporów, Bedlno, Żychlin Łanięta)  i niewielką łowickiego (gmina Zduny).

Z zakresu danych Map glebowo-rolniczych i geologicznych udostępniono w ramach usługi WMTS:

Ponadto zaktualizowano dotychczasową usługę WMS udostępniającą zbiór Map glebowo-rolniczych w postaci wektorowej – https://geoportal.lodzkie.pl/gpservices/UMWL_GLEB_ROL_WMS/MapServer/WMSServer

Zapraszamy do korzystania!